Year: 2020

Poem- वळण

Poem- वळण

रस्ते हरवलेत सगळे,मार्गावर तरी कुठल्या जाऊ?पाऊलं अडखळत आहेत आज,विश्वास ही डगमगलाय.चुकलय एक वळण,वाटतंय, वळणं पुन्हा

Categories